התקנה עמדות טעינה

התקנה עמדות טעינה בתל אביב

היום התקנו מטען לרכב חשמלי טסלה בתל אביב. מחובר מארון החשמל הביתי מהקומה השמינית

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.