התקנו עמדת טעינה נוספת

התקנו תחנת טעינה נוספת

אספה עוד תחנת טעינה לבעלים המאושר של מכונית טסלה ליד העיר באר שבע

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.